Ulaşım

Okullar, okula gidip gelmek için ulaşımla ilgili bilgi ilişkisi ekleyebilir. Toplu Taşıma otobüsü, tramvay veya Okul Özel ulaşım yolları ile ilgili detaylar ve sürücü detayları öğrenciler, veliler ve öğretmenler için sağlanabilir.