Okul güncellemelerini öğrenciler, veliler ve öğretmenler gibi okul üyeleriyle paylaşma özelliği varsa. Bu nedenle, okul üyelerini okul etkinlikleri hakkında bilgilendiren bir SMS sistemi.

Özellikler

SMS Otomasyonu

  • Çocukları yokken yöneticiden otomatik SMS gönderilir
  • Bu aynı zamanda yokluğun nedenini de belirtir
  • Ebeveynler ve okul arasında şeffaflığı korur

Okul Üyelerine Anlık Bildirimler

  • Tüm kullanıcılara anlık SMS bildirimleri gönderebilir
  • Bireyleri çoklu seçebilir
  • Rol tabanlı grup bildirimleri
  • Plansız bir tatil olduğunda
  • Yaklaşan spor etkinlikleri olduğunda
  • Bazı öğretmenler toplantısı olduğunda
  • Veli-öğretmen toplantısı için tüm velilere