Rol Tabanlı Erişim

Öğrenciler, veliler, öğretmenler ve yöneticiler, sisteme kendi gösterge tabloları ve izinleri ile özel rollere göre erişirler.